„Говори ми“ – сигурна бизнес комуникация

Представете си, че имате нужда от ваша собствена система за вътрешна комуникация, която може да бъде и отворена за ваши клиенти и партньори.

Представете си, че само с 2 клика на мишката, можете да извикате на заседание цялата фирма или определен отдел.

Представете си, да нямате Интернет в офиса, но комуникациите да не спират да работят.

Представете си един ден skype или icq да ги няма на пазара, а вашата комуникация да работи повече от перфектно.

Представете си един много сигурен начин за обмен на информация, базиран на последните криптографски стандарти и технологии.

Представете си една чудесна поддръжка на основния ви канал на комуникация

„Говори ми“ е комуникационен сървър, базиран на отворени стандарти и технологии, който предлага следното:

– Независима, бърза и сигурна комуникационна среда за всеки член на екипа ви;
– Интеграция с LDAP за потребители и/или групи (OpenLDAP/ Active Directory);
– Интеграция със различни типове бази данни, за потребители и/или групи;
– Сигурен обмен на данни;
– Конферетни сесии за обсъждане;
– Връзка със други комуникационни системи базирани на „Говори ми“ или на отоворени стандарти + MSN, ICQ,IRC, Yahoo, AIM
– Комуникационни клиенти за обмен на информация;
– Опивестяване на потребители или групи за определени събития, като получаване на e-mail;
– Интеграция на цялата комуникация във Mozilla Firefox браузър;
– Възможност за интеграция на специфични процеси за вашия бизнес в тази комуникационна среда;
– Възможност за интеграция с Аsterisk;
– Възможност за писане на допълнителни разширения от вашия екип;
– Поддръжка за SIP телефония;
– Доста други възможности в зависимост от вашата система;
Каква услуга предлагаме

– Инсталиране на подходяща операционна система (Gnu/Linux базирана) или използване на ваша такава;
– Инсталиране на „Говори ми“ пакета в зависимост от изискванията или от текущите ви системи;
– Процедура за издаване на сертификати, подписани от признато от КРС, CA за голяма сигурност;
– Инсталиране на комуникационни клиенти (под Windows, Gnu/Linux и Mac) и конфигуриране за работа с „Говори ми“;
– Инсталиране и конфигуриране за работа на Мozilla Firefox с „Говори ми“, ако това е избрания подход;
– Конфигурация на потребители, групи и други, заедно с човек от вашата компания;
– Интеграция на „Говори ми“ с Asterisk, ако вече имате инсталиран такъв;
– Оптимизация на бизнес процесите ви/ включване в тях на процеси от „Говори ми“;
– Поддръжка и помощ при работа с нашия продукт;

Нещо полезно
„Говори ми“ е базиран на продукти, протоколи и технологии с отворен код и принципи. Той съдържа много компоненти, които са свободни за разпостранение и употреба. От „Екип Нула Еоод“ събрахме тези компоненти и ги настроихме така, че да могат да работят за вас и да помогнат на вашия бизнес да се развива.

е-бизнес

Продуктите ни “Говори ми” и “Работи с мен” помагат на всеки тип бизнес и във всяка сфера да имат сигурна и защитена комуникация и да организират по-добре времето си, което е предпоставка за по-опримизирана работа и следователно за по-големи приходи.

Ако имате някакви специфични изисквания, за вашия бизнес, ние сме готови да ви помогнем и да ви намерим подходящото решение за CRM, ERP, управление на времето, на процесите или всичко друго, което вие счетете, че е важно.

Отворен код

Повечето продукти на “Екип Нула” ЕООД, които ще намерите на този сайт са или с отворен код или са базирани на продукти с отворен код.

Ние сме готови да ви предоставим, всякакви консултации и да отговорим на въпросите ви, свързани с отворения код, свободния софтуер и отворени стандарти.

Използвайте предимствата, които ви дават много разработчици по цял свят и поддръжката и консултацията, която ви даваме ние.

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *